Corona virus preventieve maatregelen

De brief van het SKO bestuur met de volgende mededeling.

Ook Nederland is in de ban van het Corona-virus. Steeds meer inwoners raken besmet, overlijden aan het virus, vertonen klachten en blijven volgens de maatregelen van de RIVM thuis of hebben een gezinslid in een hoog risico-groep en moeten om die reden alle sociale contacten mijden.

Afgelopen donderdag heeft het kabinet besloten om de scholen open te houden. Na de vele tegengeluiden in deze, heeft het kabinet na uitgebreid overleg vandaag besloten om scholen toch te sluiten.

Als bestuurder van de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt, sluiten wij aan bij dit besluit. Dit betekent concreet dat alle SKO-scholen tot 6 april dicht zijn. De aankomende week gaan we gebruiken om invulling te geven aan ‘onderwijs op afstand’. Wellicht heeft uw kind al wat werk voor thuis ontvangen, als dat niet zo is dan mag u dat de komende week verwachten.

We beseffen ons dat dit voor u en uw kinderen vervelend kan zijn. Mocht u als ouder hard nodig zijn in de zorg, bij de politie of brandweer (of in een van de andere vitale sectoren) en geen opvang kunnen regelen voor uw kind(eren), wilt u dat dan kenbaar maken bij de directeur van de school waarop uw kinderen zitten? Hij of zij zal vervolgens de mogelijkheden hiervoor aan u terugkoppelen.

Het zijn hectische tijden met veel onzekerheid. Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,

Koen Oosterbaan en Maaike Huisman
College van Bestuur SKO