Interne schoolgids

Missie

Crescendo staat voor “Samen sterker worden, groter worden, groeien.”

Visie

Op Crescendo leren de kinderen op een betekenisvolle en uitdagende manier verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen leerproces, zodat ze kunnen groeien en vol vertrouwen zichzelf kunnen
zijn.

 

Dat betekent

Ieder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Wij vinden het
belangrijk zoveel mogelijk bij deze verschillen aan te sluiten en stemmen ons onderwijs daar op een
betekenisvolle en handelingsgerichte wijze op af.
Kinderen zitten samen op school en leren met en van elkaar.
Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zelfstandig individu en als
onderdeel van een groep, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en
een positief, veilig en prettig leef- en werkklimaat.
Onze school wil een inspirerende plek in de wijk zijn, broedplaats van talent waar kinderen gevormd
en voorbereid worden op de toekomst! Hiermee willen we een plek van betekenis zijn voor kinderen
en hun ouders en verbinding maken met de wereld om ons heen.
Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect
voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Naast onze katholieke identiteit
is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke
opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang.
Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wij
zien ouders als partners en wij willen ze binnen onze handelingsgerichte werkwijze zoveel mogelijk
betrekken bij de school.

 

Download hier de interne schoolgids

DEEL 1. PRAKTISCHE INFORMATIE

DEEL 1. PRAKTISCHE INFORMATIE

DEEL II. ONDERWIJSINHOUDELIJKE AFSPRAKEN

DEEL II. ONDERWIJSINHOUDELIJKE AFSPRAKEN