Over ons

Ieder kind is anders, ieder kind telt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze.

Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk bij deze verschillen aan te sluiten en stemmen ons onderwijs daar op een betekenisvolle en handelingsgerichte wijze op af. Kinderen zitten samen op school en leren met en van elkaar. Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zelfstandig individu en als onderdeel van een groep, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en een positief, veilig en prettig leef- en werkklimaat.

Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Naast onze katholieke identiteit is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang.

Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wij zien ouders als partners en wij willen ze binnen onze handelingsgerichte werkwijze zoveel mogelijk betrekken bij de school.