MR

Elke school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen.

De MR denkt, praat en beslist mee op hoofdlijnen (beleid KBS Crescendo). Hiertoe zijn in de wet op medezeggenschap op scholen (WMS) bevoegdheden vastgelegd. Dit is ook terug te vinden in het Reglement MR (ter inzage op school). De taak en het hoofddoel van de MR is: 'meedenken en adviseren', zodat we in het belang van de organisatie (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) een belangrijke rol kunnen spelen bij het nemen van besluiten. De primaire taak van de MR is het toetsen van voorgenomen beleid, opgesteld door de directie.

De MR bestaat nu uit 2 ouders en 2 leerkrachten en richt zich voornamelijk op beleidsmatige zaken.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons persoonlijk benaderen of via de mail bereiken.

David
Ouder - voorzitter
Juf Kim S
Team Lid - secretaris
Herma
Ouder
Daphne
Team lid