Crescendo is dicht tot 6 april

Crescendo is vanaf 16-03-2020 dicht. Alle kinderen blijven thuis. Ouders die werkzaam zijn in vitale beroepssectoren (o.a. zorg, politie, brandweer) die echt geen opvang voor hun kinderen kunnen regelen verzoeken wij om dit aan te geven bij directeur dhr. M. Lensink (dir.crescendo@skofv.nl). Voor deze ouders zullen we vervolgens uiteraard op zoek gaan naar een passende oplossing.

Lees hier brief van het bestuur...

Zo veel kinderen, zo veel talenten

Wie zijn wij

Wij zijn een sterk, hecht team. Wij weten wat wij doen en waarom wij het doen. Wij helpen kinderen ontwikkelen om nu en straks stevig in hun schoenen te staan en zijn trots op de ontwikkeling die de kinderen hier doormaken. Crescendo is gebouwd op de christelijke waarden van vertrouwen, respect en medeleven.
Lees meer...

Onze visie en missie

Onze visie en missie

Onze missie:
‘Samen sterker worden, groter worden, groeien.’

Onze visie:
‘Op Crescendo leren de kinderen op een betekenisvolle en uitdagende manier verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, zodat ze kunnen groeien en vol vertrouwen zichzelf kunnen zijn.’

Scholengroep Katholiek Onderwijs – Kinderen laten leren

Wij willen elk kind actief voor te bereiden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levenslange leer, waarden en gedrag in onze gemeenschap en thuis. Wij streven naar hoogste prestaties bij elk kind op zijn/haar eigen niveau. We kunnen rijke leermogelijkheden bieden in een veilige, ondersteunende omgeving met de goede faciliteiten en middelen.We hebben een goed gedefinieerde leerweg naar uitmuntendheid. Lees meer...