Onderwijs op Crescendo:

“Groter worden, sterker worden, groeien”

KBS Crescendo is een prachtige kleinschalige school met een grote diversiteit aan kinderen, ouders en teamleden; ieder met eigen waardevolle inbreng, kwaliteiten en talenten.

We leren kinderen dat zij verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen gedrag, spullen en leerproces.

Ons leerkrachtenteam werkt vanuit een professionele grondhouding en heeft en houdt eigen kennis en vaardigheden op goed niveau.

Samen met ouders dragen wij bij aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. We zien ouders als partners en werken binnen onze handelingsgerichte werkwijze zoveel mogelijk samen.

Kinderen hebben plezier in leren en onze leerkrachten in hun vak.

Leer- en ontwikkelproces

Ieder kind en iedere thuissituatie is anders. Hierdoor ontwikkelt ieder kind zich op een andere manier. We stemmen ons aanbod zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind en bieden de kinderen kansen om zich breed te ontwikkelen. We vinden dat er in dit leer- en ontwikkelproces ruimte mag zijn om fouten te maken. Kinderen zitten samen op school en leren met en van elkaar. Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zelfstandig individu en als onderdeel van een groep, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat in onze school. Met structuur en voorspelbaarheid in ons gedrag en handelen zorgen we voor een positief en veilig leef- en werkklimaat.

Vertrouwen en respect

We vertrouwen en respecteren elkaar. Pas dan kunnen we met en van elkaar leren. Ouders en school hebben hierin een voorbeeldrol. Bij ons wordt ieder kind gezien en voelt ieder kind zich gewaardeerd. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om te groeien en wordt hun zelfbeeld positief versterkt. Dit helpt kinderen bij het aangaan van een goede relatie met zichzelf en mede daardoor ook met de ander. We zijn en blijven met elkaar in gesprek. Meningsverschillen zijn bespreekbaar, ruzies worden uitgepraat, emoties worden gezien en opgepakt, en vooral: de goede dingen worden genoemd.

Identiteit

Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Wij kijken verder dan alleen onszelf. Naast onze katholieke identiteit is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang

Leer- en ontwikkelproces

Ieder kind en iedere thuissituatie is anders. Hierdoor ontwikkelt ieder kind zich op een andere manier. We stemmen ons aanbod zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind en bieden de kinderen kansen om zich breed te ontwikkelen. We vinden dat er in dit leer- en ontwikkelproces ruimte mag zijn om fouten te maken. Kinderen zitten samen op school en leren met en van elkaar. Om te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zelfstandig individu en als onderdeel van een groep, besteden wij veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat in onze school. Met structuur en voorspelbaarheid in ons gedrag en handelen zorgen we voor een positief en veilig leef- en werkklimaat.

Vertrouwen en respect

We vertrouwen en respecteren elkaar. Pas dan kunnen we met en van elkaar leren. Ouders en school hebben hierin een voorbeeldrol. Bij ons wordt ieder kind gezien en voelt ieder kind zich gewaardeerd. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om te groeien en wordt hun zelfbeeld positief versterkt. Dit helpt kinderen bij het aangaan van een goede relatie met zichzelf en mede daardoor ook met de ander. We zijn en blijven met elkaar in gesprek. Meningsverschillen zijn bespreekbaar, ruzies worden uitgepraat, emoties worden gezien en opgepakt, en vooral: de goede dingen worden genoemd.

Identiteit

Vanuit de katholieke identiteit, vinden wij plezier in leven en leren, verantwoordelijkheid en respect voor jezelf, anderen en de wereld om je heen belangrijke waarden. Wij kijken verder dan alleen onszelf. Naast onze katholieke identiteit is er binnen Crescendo ook ruimte voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Wederzijds respect hierin is van wezenlijk belang